ქარხნის ტური

ქარხნის ტური

საინექციო სახელოსნო

შეფუთვა

Საწარმოო ხაზი

საწყობი

Საწარმოო ხაზი

Ჩატვირთვა